...:::Hjälpärenden:::...

Hur kan vi hjälpa dig ?

Skriv i alla rutor i nedanstående formulär. Vi har tystnadsplikt i alla hjälpförfrågningar så alla ärende behandlas med stor vördnad för den aktuelle sökande.

Vi hjälper huvudsakligen på detta sätt.

I huvudsak hjälper vi med matkassar vilket underlättar ekonomisk misär och på så sätt ger utrymme för att betala obetalda räkningar.

Efter GDPR rekommendation strimlas all information gällande Namn Personnummer Adress osv. Vid avklarat ärende.