Ny Corona...
har tagit fart i länet !!!

Som läget är nu....!

Iaktta största försiktighet

Tänk på att hålla avstånd till varandra.

Tack för att ni hörsammar vårt budskap.